Pásové svetlíky Arcolicht

 

Arcolicht - oblúkový svetlík typ E

 

Pásový oblúkový svetlík firmy Eberspächer, Arcolicht - E, ponúka pre stavby hál optimálny svetelný výťažok cez plochú strechu v šírka od 2,0 m do 5,0 m. Konštrukcia sa vyznačuje malou hmotnosťou - dôležitá výhoda pri sanácii starých striech s malou nosnosťou.

Presvetľovacie prvky sú zostavené z polykarbonátových dosiek so šírkou 10 mm ( ekonomicky výhodnejšie ), so šírkou 16 mm ( s kvalitnejším koeficientom prestupu tepla ) a so šírkou 20 mm ( vynikajúci koef. prestupu tepla - Ug ). Polykarbonátové dosky sú medzi sebou a zároveò k čelám svetlíka spoľahlivo zaistené voči zatekaniu pomocou osvedčeného tesniaceho systému.

Produkt Arcolicht - E sa skladá z malého počtu dielov, čo urýchľuje a zjednoduchší montáž na streche.

 

Vetracie klapky - krídla pre RWA a denné vetranie

 

Štandardná šírka polykarbonátových dosiek je 2100 mm, rozdelenie priečok po 1060 mm

 

Rozmery krídel sú pre vetracie klapky a RWA klapky identické. Krídla sa montujú zásadne vo vrchole pásového svetlíka. Uchytenie sa vykoná pomocou konzol kovania k uzavieraciemu rámu a k rámu priečok. Kovanie je z výroby predmontované a vsadzuje sa z vrchu do otvoru klapky.

 

RWA klapky podľa DIN 18232

 

Pohon RWA je vyhotovený ako konštrukcia z oceľového plechu. Klapka je zosilnená pomocou stabilnej konštrukcie z oceľových trubiek, aby mohla lepšie zachytiť pôsobenie sily pri otvorení. Pohon je podľa výberu vyhotovený ako valec na stlačený plyn alebo ako jednosmerný motor 24V.

 

 

Ľahká montáž v každom prípade

 

 

Oceľový podstavec:

Podstavec z povrchovo upraveného oceľového plechu s hrúbkou 2 mm až 3 mm, výška 300 mm až 500 mm. Šírka vrchu podstavca je 80 mm, v prípade požiadavky sú možné väčšie šírky pri zvýšenej hrúbke tepelnej izolácie.

V súlade so statickými požiadavkami sa pridávajú rozperné tyče, ktoré sa montujú na vrch podstavca. Izolácia z minerálnej vlny s hrúbkou 80 mm.

Drevený podstavec:

Na drevený podstavec je tiež možné namontovať pásový svetlík ale v každom prípade je nutné dbať na statické vlastnosti podstavca. Šírka podstavca by mala byť medzi 100 mm - 150 mm.

Betónový podstavec:

Na stavbou pripravený betónový podstavec bez tepelnej izolácie je možné bez ďalších opatrení osadiť oblúkové svetlíky Arcolicht - E. Obvykle sú betónové podstavce zateplené z vonkajšej strany podstavca. V tomto prípade je nutné vytvoriť nosný rám podľa danosti stavby. Skica ukazuje jedno z možných riešení.

 

Späť hore

Created by M.H. | © 2008 Eberspächer Tageslichttechnik