Ovládacie systémy Wemasmog

 

V prípade požiaru záleží na každej minúte

Originálne RWA firmy Eberspächer

 

Systémy pre ovládanie denného vetrania a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia pri požiari

 

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia pri požiari od firmy Eberspächer (RWA) pre preventívnu ochranu ľudských životov a majetku zodpovedajú európskym normám a disponujú potrebnými certifikátmi a osvedčeniami. V blízkej spoluprácu s plánujúcimi architektmi, požiarnymi úradmi a znalcami sú firmou Eberspächer vyvíjané spoľahlivé koncepty pre odvod tepla a splodín horenia pri požiari stavebných objektov.

Moderné prvky presvetlovacích systémov od firmy Eberspächer pre plochú strechu tvoria pritom základ pre plánovanie ako zariadenia pre požiarne odvetranie a ako presvetlovacie a vetracie elementy.

Design našich produktov sa orientuje podľa najnovších poznatkov pre optimálny odvod tepla a pre maximálne využitie denného svetla. Voľba materiálu zodpovedá požiadavkám úradu hasičského a záchranného zboru taktiež ohľadne zabráneniu preskočenia ohňa na povrch strechy.

 

Spúšťacie zariadenia

 

CO2 - Spustenie stlaèeným plynom:

Alarmová centrála "AK":

2/2 cestný ventil s narážacou dutou ihlou pre fľaše so stlačeným plynom CO2 (váha plnenia 18 g -1500 g), osadený v červenej skrinke z oceľového plechu (RAL 3000). Spúšťanie ručne, diaľkové spustenie elektricky (24VDV) alebo pomocou stlačeného plynu z ďalších centrál CO2.

Tepelné spoušténí "Termomatik":

2/2 cestný ventil s narážacou dutou ihlou pre fľaše so stlačeným plynom CO2, osadený v hliníkovom odliatku priamo na RWA zariadení. Fľaše so stlaèeným plynom CO2 s váhou plnenia od 20 g až do 125 g. Spustenie prostredníctvom tepelnej poistky ( tepelne rozťažná kvapalina v sklenenej banke) . Diaľkové spustenie 24DC.

Tlaèidlové ventily:

Ovládanie pneumatických valcov pre každodenné vetranie prostredníctvom 5/2 a 5/3 cestných ventilov s èervenými ovládacími tlačidlami, zabudované v modrej ventilovej skrinke s výstupnými otvormi vo dverách skrinky. Ventil voliteľne s prípojkami pre pneumatické alebo pomocou elektromagnetu pre elektrické diaľkové ovládanie. Cestné ventily voliteľné s prípojkami pre CO2 pre prevedenie ako nadriadený ventil pre ovládanie RWA pomocou CO2.

Pneumatické núdzové tlačidlo:

5/2 cestný ventil pre ovládanie pneumatických valcov pre RWA napájaný stlačeným vzduchom. Cestný ventil s červeným hríbovým tlačítkom, vstavaný v červenej ventilovej skrinke (RAL 3000). Dvierka skrinky s presklením.

Ovládanie v prípade dažďa a vetra:

Ovládacia skrinka s externým kombinovaným senzorom vetra a dažďa. Možnosť priameho pripojenia el. motorov 230V pre denné vetranie, tlačidiel vetrania, vypínačov a priestorových termostatov. Kontakty pre riadiace signály na externé ovládacie prístroje.

Centrála pre odvod tepla a splodín horenia 24VDC:

Ovládacie zariadenia s možnosťou pripojenia pre 24 V motory RWA, tlaèidlá RWA, vetracie tlačítka, priestorové termostaty, ovládanie v prípade dažďu a vetra a taktiež s elektrickými vstupmi a výstupmi pre externé ovládacie signály.

 

Späť hore

Created by M.H. | © 2008 Eberspächer Tageslichttechnik