Profil spoloènosti

 

Firma Eberspächer Tageslichttechnik-SK s.r.o. je súčasťou zoskupenia odborných firiem skupiny Eberspächer Tageslichttechnik. Pôsobenie tejto skupiny firiem je koordinované z centrály v Au am Leithaberge v Rakúsku, kde je aj sídlo výrobnej činnosti skupiny. Jednotlivé odborné firmy majú sídla v Nemecku, Švajčiarsku, Českej republike a Slovenskej republike.

Firma Eberspächer Tageslichttechnik-SK s.r.o., rozvíja svoju činnosť v Slovenskej republike v nasledujúcich štyroch základných systémových oblastiach:

  • systémy denného presvetlenia

  • systémy vetrania

  • systémy odvodu dymu a splodín horenia ako aj požiarnej bezpečnosti stavieb

  • systémy úspory energii

Z mnohoročných skúsenosti v hore uvedených systémových oblastiach v jednotlivých štátoch skupiny firiem Eberspächer Tageslichttechnik vyplýva dostačujúca odborná prax a profesionálne poznanie problematiky, čo nás napĺňa dôverou vo vzájomne úspešnú spoluprácu s projekčnými zložkami, stavebnými firmami ako aj firmami, ktoré sa rozhodli pre vykonanie stavebných rekonštrukcii vlastných objektov.

Odborná zdatnosť, snaha o predloženie komplexných riešení a spoľahlivé vykonanie realizačných prác nám umožňuje úspešne splniť naše predsavzatie vo vzťahu k zákazníkom:

 

„ Od vypracovania projektu,

cez odovzdávaco-preberacie konanie

až po spoľahlivú servisnú činnosť. “

 


PRESVETLENIE:
Denné svetlo pre vnútorné priestory

VETRANIE:
Čerstvý vzduch pre vnútorné priestory

ODVOD TEPLA PRI POŽIARI:
Chráni život, budovy a majetok

ÚSPORA ENERGIE:
Nové systémy v energeticko-technických riešeniach

Created by M.H. | © 2008 Eberspächer Tageslichttechnik